Інструкція

Статистика :: Основні

На вкладці Статистика можна переглядати різні статистичні дані

 • за поточним рахунком
 • за торговими звітами з файлів
 • за будь-яким рахунком з TopRate
Також є режим "Якщо...?", в якому можна перевіряти гіпотези фільтрації трейдів.

image

Вигляд вкладки "Статистика"

Параметрична статистика виводиться на три вкладки в лівій частині програми:

Графічна статистика виводиться в центральну частину та представлена ​​у вигляді 11 графіків та діаграм:

 1. Приріст
 2. Баланс
 3. Профіт
 4. Просадка
 5. Навантаження

 6. Розподіл торгівлі
 7. за днями тижня
 8. за годинами
 9. за часом утримання
 10. за потенційним прибутком/збитком
 11. за символами
 12. за магіками

Параметрична статистика

Загальні

image

 • Приріст – TWR за весь час за балансом (інакше за еквіті, якщо є)
 • Приріст за сьогодні – TWR за поточний день
 • Приріст за цей місяць – TWR за перший день поточного місяця
 • Приріст за 30 днів – TWR за період 30 останніх днів
 • Приріст середньомісячний – середнє арифметичне всіх помісячних TWR
 • Макс. просадка – максимальна просадка рахунку за балансом (інакше за еквіті, якщо є)
 • Абсолютне зростання – відношення суми профіту до суми балансових операцій

 • Фактор відновлення – відношення поточного TWR до максимального просідання TWR (за балансом)
 • Профіт фактор – відношення прибутку до збитку
 • Коефіцієнт Шарпа – розрахований коефіцієнт Шарпа
 • Мат. очікування – відношення суми профіту до кілкості трейдів
 • Волатильність – розрахований коефіцієнт волатильності

 • Торгова активність – відношення часу наявності відкритих позицій до всього часу життя рахунку
 • Алго торгівля – відношення кількості позицій, відкритих EA до всієї кількості позицій
 • Остання угода – час останньої угоди на рахунку

На початок

Торгівля

image

 • Позицій прибуткових – кількість позицій, закритих із прибутком
 • Позицій збиткових – кількість позицій, закритих зі збитками
 • Позиції довгих – кількість BUY позицій
 • Позиції коротких – кількість SELL позицій
 • Середній час утримання – середньоарифметична тривалість часу від відкриття до закриття позицій
 • Серія позицій прибуткових – найбільша кількість прибуткових позицій, що поспіль йдуть
 • Серія позицій збиткових – найбільша кількість збиткових позицій, що йдуть поспіль

 • Торгових днів – кількість днів, коли відбувалися торгові операції. І також відношення цієї кількості до всього життя рахунку.
 • Торгових днів прибуткових – кількість днів, що закрилися із прибутком
 • Торгових днів збиткових – кількість днів, що закрилися зі збитками

 • Серія днів прибуткових – найбільша кількість днів, що підходять, які закрилися з прибутком
 • Серія днів збиткових – найбільша кількість днів, що підходять, які закрилися зі збитком

 • Торгових тижнів – кількість тижнів, у які здійснювалися торгові операції.
 • Позицій на тиждень – відношення всієї кількості позицій до кількості торгових тижнів.

На початок

Рахунок

image

 • Ім'я брокера – назва брокера, де знаходиться цей рахунок
 • Плечо – розмір плеча цього рахунку
 • Тип – тип рахунку у брокера
 • Годинна зона – в якій годинній зоні працює брокер

 • Старт – час першої відомої торгової угоди на цьому рахунку
 • Вік – час, що минув від старта

 • Поповнення – сума та кількість поповнення рахунку
 • Зняття – сума та кількість знять з рахунку

 • Загальний результат – сума прибутку та збитку по всіх позиціях у грошах
 • Загальний прибуток – сума лише прибутку за всіма позиціями в грошах та пунктах
 • Загальний збиток – сума лише збитку за всіма позиціями в грошах та пунктах

 • Баланс – актуальний баланс рахунку
 • Баланс найбільший – час і значення балансу рахунку, коли він був максимальним

На початокГрафічна статистика

Приріст

Відображає, як змінювалося значення TWR. Також доступний варіант перегляду значень TWR за кожний місяць

image

image

На початок

Баланс

Відображає як змінювався баланс, а також еквіті, якщо доступно

image

На початок

Профіт

Відображає як змінювалося значення загальної суми прибутку та збитку. Також доступний варіант перегляду значень профіту за кожен місяць

image

image

На початок

Просідання

Відображає як змінювалася просідання на рахунку

image

На початок

Навантаження

Відображає розмір відкритих позицій

image

На початок

Розподіл по днях тижня

Відображає підсумкову кількість та профіт позицій, що відкриваються в один із днів тижня.

image

На початок

Розподіл за годинами

Відображає підсумкову кількість і прибуток позицій, що відкриваються в одну з годин доби.

image

На початок

Розподіл за часом утримання

Відображає кількість та профіт позицій залежно від тривалості їхнього життя.

image

На початок

Розподіл щодо потенційного прибутку/збитку

Відображає положення кожної позиції на графіках MFE - максимальне значення прибутку, яке досягалося у позиції протягом її життя. Інакше кажучи, оцінка недоотриманого прибутку. І MAE - максимальне значення збитку, яке досягалося в позиції протягом її життя. Інакше кажучи, оцінка пересиджування збитків.

image

На початок

Розподіл символів

Відображає підсумкову кількість та профіт позицій по кожному символу.

image

На початок

Розподіл магіків

Відображає підсумкову кількість та профіт позицій по кожному магіку

image